helloquence_header.jpg

Outsourcing IT

Outsourcing - zyskaj czas i pieniądze

Proponujemy wynajęcie naszej firmy jako administratora zewnętrznego. Korzyści? Outsourcing IT oznacza powierzenie zarządzania systemem informatycznym w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym oraz odciążenie pracowników i kadry zarządzającej.

Outsourcing IT pozwala skoncentrować się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa i umożliwia obniżenie stanu zatrudnienia oraz związanych z nim kosztów, czyli wydatków na rekrutację, utrzymanie stanowisk pracy, ubezpieczenia i inne świadczenia pracownicze.

teamwork.jpg

Gwarantowany czas reakcji

Outsourcing to zapewnienie ciągłości pracy, bez problemów związanych z przyznawaniem urlopów i zwolnieniami (choroby, opieka nad dziećmi itp.) oraz bardzo wysokie, zdobyte w różnych warunkach, doświadczenie administratorów i ułatwiony dostęp do nowoczesnych technologii. To również gwarantowany umową czas reakcji (SLA), dzięki któremu przestoje w pracy spowodowane usterką sprzętu lub oprogramowania można skrócić do minimum.

Zachęcamy do rozważenia outsourcingu jako formy obsługi informatycznej. Zaznaczamy, że pracownicy OPTIMY SERWIS są zobowiązani do zachowania poufności informacji i danych naszych klientów.

contract_wide.jpg

Wycena usŁugi